Balkan Myth Busters

Balkan Myth Busters (Balkanski Razotkrivači Mitova) je bio dvogodišnji projekat koji je okupio 8 organizacija iz Srbije, Kosova, Hrvatske, Severne Makedonije, Bugarske, Grčke, Albanije i Nemačke, uz koordinaciju Volonterskog centra Vojvodine i GAIA Kosovo. Cilj projekta je bilo istraživanje i obrazovanje o temi uticaja propagande bazirane na mitovima na formiranje kolektivnih identiteta na nacionalnom ili etničkom nivou.

Projekat je doprineo stvaranju kontra-narativa jednosmernim pogledima na svet koji predstavljaju korene nacionalizma i mržnje. Glavne aktivnosti su bile: istraživanje o mitovima i njihov uticaj na formiranje identiteta; obuka za omladinske radnike/ce koja je održana u Tavankutu; omladinska razmena u Velikoj Hoči/Hoçë e Madhe.